Duurzaamheidsagenda 2015-2018

Capelle aan den IJssel is een levendige stad in ontwikkeling. In 2015 heeft Capelle de titel: De Groenste Stad van Nederland’’ gekregen. De komende jaren willen wij samen met u werken aan een groene en gezonde leefomgeving. Samen met bewoners, bedrijven, organisaties & scholen werken we aan duurzame projecten om energie te besparen, duurzame energie op te wekken en onze gemeente verder te verduurzamen en te vergroenen.

Naar een duurzame en aardgasvrije stad in 2050

Het college wil dat Capelle in 2050 een 100% duurzame stad is. Hoe die ambitie vervuld kan worden staat in het Koersdocument Duurzaam Capelle. Een van de belangrijkste doelstellingen in dit plan is het terugbrengen van de uitstoot van CO2 naar bijna nul. Dat betekent ook dat alle gebouwen in 2050 van verwarming door aardgas naar een duurzame vorm van verwarming moeten zijn overgegaan. Dit kan een vorm van stadsverwarming zijn of individueel elektrisch verwarmen.

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld dat bij alle nieuwbouw in Capelle aan den IJssel aardgasvrij bouwen nu alvast de eis is. Dat geldt ook voor transformaties tenzij er (nog) geen betaalbaar, betrouwbaar of duurzaam alternatief voor aardgas is. De nieuwe eisen gelden niet voor bestaande afspraken of al afgegeven omgevingsvergunningen. De gemeente stimuleert wel dat ook deze nieuwbouw aardgasvrij wordt gebouwd.

Repaircafé Schollevaar is geopend

Na het succes van de het Repair Café in buurthuis De Fluiter opende burgemeester Peter Oskam op zaterdag 6 januari 2018 een tweede locatie in het Huis van de Wijk Schollevaar. Vanaf nu kunt u ook hier elke zaterdagochtend terecht met uw apparatuur. Fietsen, oude tv’s, kapotte boormachines, lampen, scheerapparaten, koffiemachines en nog veel meer kunnen een tweede leven krijgen via het Repair Café.

Informatiebijeenkomst energiebesparing Schildersbuurt en Dichtersbuurt

Op maandag 12 februari 2018 is er een informatiebijeenkomst Energiebesparing in de Schildersbuurt en Dichtersbuurt. De bijeenkomst start om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) in Sporthal de Lijster (Lijstersingel 20, 2902 JD Capelle aan den IJssel). Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over energiebesparende maatregelen die u in uw woning kunt aanbrengen. en, hoeveel u hiermee kunt besparen op uw energierekening. De besparingen kunnen oplopen tot meer dan € 1.000,- per jaar!

Vergroenen van de Redebuurt

Op donderdag 14 december is de projectgroep Groene Tuinen aangeschoven bij het WOP Capelle West (Wijk Overleg Platform). Twee tuinamabassadeurs van de projectgroep Groene Tuinen hebben de aanwezige bewoners verteld over mogelijkheden voor een groenere tuin en groene daken. Meerdere buurtbewoners waren enthousiast en  hebben aangegeven het leuk te vinden  om mee te denken over de organisatie van een Vergroendag in de Redebuurt. Tijdens een Vergroendag zal er veel aandacht zijn voor (nieuw) groen in de buurt en kan de gemeente ondersteunen met acties. Deze Vergroendag zal begin maart 2018 georganiseerd gaan worden.

Tegel eruit, bol erin

Vanmiddag heeft wethouder Josien van Cappelle samen met onze levende kerstboom gratis bloembollen uitgedeeld op de markt en in winkelcentrum De Koperwiek. De campagne ”Tegel eruit, Bol erin” stimuleert bewoners hun tuin te vergroenen. Dit kan ook in de wintermaanden ter voorbereiding op het bloeiseizoen. Zo kunt u in december al beginnen met het poten van bloembollen die in het voorjaar meer kleur geven aan uw tuin!

De landelijke trend van de laatste jaren is om steeds meer tegels in tuinen aan te leggen, in plaats van groen. Vooral tijdens hevige regenbuien zorgt dit steeds meer voor wateroverlast. Met een groenere tuin kunt u dit voorkomen, omdat het water dan op een natuurlijke wijze de grond in zakt.

Samen maken we Capelle groener!

Enthousiaste buurtbewoners gezocht voor nieuwe buurtactie in de Dichtersbuurt!

In navolging op verschillende succesvolle buurtacties, start begin volgend jaar een nieuwe buurtactie in de Dichtersbuurt in Capelle aan den IJssel. Met deze nieuwe actie worden bewoners in deze wijk gestimuleerd duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Om van deze actie wederom een succes te maken, zijn we op zoek naar enthousiaste buurtbewoners die willen helpen om de eigen buren enthousiast te maken voor deze actie.

Kom op dinsdag 12 december naar het WijkOverlegPlatform Middelwatering in Buurtcentrum De Fluiter. Tijdens de bijeenkomst zal projectleider Anton Kiewiet meer vertellen over de buurtactie. De bijeenkomst begint om 20:00 uur en vanaf 19:30 uur staat er koffie klaar. Voor meer informatie over de agenda van de  algemene vergadering WOP-middelwatering, klik hier.

Een groenere entree van het gemeentehuis

Inmiddels zijn ook de werkzaamheden gestart voor de nieuwe gemeentetuin. In het ontwerp krijgt het gemeentehuis een grote tuin met een basis van wintergroene vaste planten en snoeivormen waarin meerstammige bomen en bloeiende vaste planten en bolgewassen staan. Hiermee vormt de tuin het gehele jaar een mooie setting voor ceremonieën, zoals trouwerijen, met kleuren en bloemen die per seizoen wisselen. Zo krijgt het gemeentehuis een uitnodigende en goed toegankelijke entree. Het stadshart van Capelle wordt op deze manier verrijkt met een unieke en groene openbare ruimte.

Gemeentehuis naar energielabel A

Het gemeentehuis is de afgelopen jaren flink verbouwd en ook de klimaatinstallaties zijn vervangen. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van duurzame oplossingen. Het gemeentehuis heeft energielabel A gekregen. Ook binnen gemeentelijk vastgoed worden stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid.  Zo zijn er naast de duurzame aanpassingen in het gemeentehuis en de klimaatinstallatie ook op verschillende panden zonnepanelen geplaatst en zal de nieuwe zwembad-sporthallocatie op locatie Alkenlaan all-electric worden uitgevoerd.

Nominatie Energiecollectief Capelle

Het Energiecollectief Capelle is één van de genomineerden voor de landelijke Meer dan handen-vrijwilligersprijs. Het Energiecollectief Capelle bestaat uit vrijwilligers die bewoners in hun eigen omgeving adviseren over duurzame energie. Het voornaamste doel van de stichting is de lokale afname van duurzame en schone zonne-energie zo veel mogelijk bevorderen. De vrijwilligers van het energiecollectief werken samen met de gemeente om bewoners te ondersteunen hierbij.

Themadag ‘verwarmen zonder gas’

Op zaterdag 9 december is er een themadag bij de WoonWijzerWinkel. Dit keer is het onderwerp ‘Verarmen zonder gas’. In veel Nederlandse woningen werkt de verwarming op fossiele energie zoals aardgas, waardoor we gezamenlijk zorgen voor een te hoge CO2 uitstoot. Om de CO2 uitstoot  zoveel mogelijk te beperken, bereiden gemeenten zich op dit moment voor om de juiste stappen te kunnen zetten in de richting van gasloos wonen. De vertrouwde cv-ketel op gas zal stap voor stap vervangen worden door elektrische warmtepompen en stadsverwarming via warmtenetten. Bent u benieuwd naar wat u zelf al kunt doen om deze overstap te kunnen maken en wat het u kan opleveren? Kom dan naar de bijeenkomst op zaterdag 9 december.