Aandacht voor brandveiligheid tijdens bijeenkomst Platform duurzame VvE’s

Negen van de tien appartementencomplexen scoren slecht op brandveiligheid. Oude, maar ook nieuwe gebouwen. Met die boodschap komt het Adviescentrum Brandveilig Wonen (ACBW) op woensdag 8 maart naar het gemeentehuis, tijdens een bijeenkomst van het Platform duurzame VvE’s Capelle aan den IJssel. Onder de aanwezige verenigingen van eigenaars worden drie veiligheidsscans verloot.

De bijeenkomst op 8 maart begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk voor alle VvE-bestuurders en appartementseigenaren in Capelle aan den IJssel. Tijdens een interactieve bijeenkomst laten het ACBW zien wat er zoal mis kan zijn in een woongebouw én wat de bewoners zelf kunnen doen om veilig te wonen.
Aan de hand van filmpjes en voorbeelden laten zij de bezoekers kennismaken met de risico’s in hun eigen complex. Welke brandveiligheidsvoorzieningen zijn er? Zijn die ook bekend bij de bewoners? En zo ja, hoe worden ze gebruikt? Op een interactieve manier kunnen de bezoekers zelf controleren hoe brandveilig hun gebouw is en waar aanpassingen nodig zijn op bouwkundig, installatietechnisch en gedragsgebied.

Bouwbesluit
Dat een gebouw voldoet aan het Bouwbesluit 2012 (bestaande bouw) is beslist geen garantie dat het met de veiligheid wel goed zit, zeggen de adviseurs van het ACBW: het Bouwbesluit bevat minimale bouwkundige eisen. Dan rijst de vraag: wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in een gebouw? Dat is de taak van de VvE. De gemeente en veiligheidsregio controleren alleen op minimale eisen en het wettelijk kader van het Bouwbesluit. In de praktijk worden woongebouwen niet gecontroleerd, terwijl de bewoners méér gevaar lopen dan bewoners van eengezinswoningen.

Brandveiligheidsscans
Drie VvE’s krijgen een gratis brandveiligheidsscan ter waarde van € 550, dankzij een bijdrage van de gemeente Capelle aan den IJssel. VvE’s die niet in de prijzen vallen, krijgen tien procent korting op de prijs van een brandveiligheidsscan, op voorwaarde dat ze vóór 8 mei 2017 opdracht geven voor de uitvoering van de scan.

Adviescentrum
Het Adviescentrum Brandveilig Wonen is een initiatief van Pascal Schuttevaer en Jan Blom, beiden werkzaam bij de vrijwillige brandweer. Zij adviseren woningcorporaties, VvE’s en VvE-beheerders op het gebied van brandveiligheid. Dat gebeurt onder meer door het maken van een veiligheidsscan en een veiligheidsverbeterplan.

Aanmelden
Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 6 maart. Klik hier om je aan te melden o.v.v. de namen van de deelnemers en de naam van de VvE. Locatie is het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Inloop vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 22.30 uur.