Kom naar een lezing over stadsvogels op zaterdag 14 oktober

Wilt u alles weten over het vogel- en natuurvriendelijk inrichten van je tuin of omgeving? Kom dan op zaterdag 14 oktober naar een gratis lezing bij Volkstuinvereniging Nut en Genoegen. Pieter Aaldring, stadsvogeladviseur en actief voor vogelbescherming Nederland, vertelt alles over vogels en andere dieren in je directe omgeving.

Pieter heeft een flink aantal adviezen en lezingen gegeven over het vogel- en natuurvriendelijke inrichten van je tuin of directe stadse omgeving. En zijn kennis heeft hij ook gebruikt bij de inrichting van zijn eigen tuin. Daarbij heeft hij samengewerkt met zijn buren, waarbij zijn kleine stadstuintje ineens veel meer mogelijkheden bood. Hij telt ook de soorten die zijn tuin bezoeken, en in de 10 jaar dat hij er nu woont hebben o.a. 21 soorten vogels zijn tuin bezocht. Toch best een indrukwekkend aantal voor een tuin in de stad!

Vogelbescherming Nederland is met de stadvogeladviezen begonnen omdat het aantal vogels in de stad behoorlijk vermindert. En die trend wil ze tegengaan. Door bewoners van tuinen te bewegen hun tuin meer vogelvriendelijk te maken, maar ook door bedrijven daarvoor te benaderen. Het geven van voorlichting draagt daar aan bij.

Wanneer: Zaterdag 14 oktober 2017
Tijd:  14:00 uur tot 15:30 uur
Waar:  Volkstuinvereniging Nut en Genoegen

Heeft u nog vragen?
Laat het ons weten via energiewijzer@capelleaandenijssel.nl. Kent u nog iemand voor wie deze lezing interessant? Stuur deze uitnodiging dan gerust door naar uw netwerk en relaties.