Succesvolle bijeenkomst Platform Duurzaam Capelle 10 oktober 2017

Op de dag van de duurzaamheid werd er in Blue City (het voormalige Tropicana zwemparadijs in Rotterdam) vooruit gekeken naar een duurzaam Capelle in 2050. Bijna 50 belangstellenden waren aanwezig om op hoofdlijnen geïnformeerd te worden over het Koersdocument Duurzaam Capelle – Route naar een duurzame stad in 2050 en kennis te maken met de blauwe economie waaraan in BlueCity wordt gewerkt.


Wethouder duurzaamheid Josien van Cappelle opende de avond door aan te geven dat er op het gebied van duurzaamheid de laatste jaren al veel is veranderd. Steeds meer mensen staan stil bij zaken als klimaatverandering en energiebesparing- en opwekking. Het draagvlak om aan een duurzamere wereld te werken is dan ook gegroeid. In dit kader refereert de wethouder aan het groenste coalitieakkoord ooit dat op de dag van de duurzaamheid werd gepresenteerd. Ze is verheugd om te gast te zijn in het voormalig zwemparadijs Tropicana waar de aanwezigen aan de hand van een presentatie en rondleiding meer te weten zullen komen over Blue City, de voorbeeldstad voor de circulaire economie.

Programmamanager duurzaamheid Patrick Bakker lichtte vervolgens het koersdocument toe en blikte vooruit op de stip op de horizon: waar willen we als Capelle aan den IJssel staan in 2050? Samen met inwoners, vrijwilligers, bedrijven en organisaties zal worden gewerkt aan de verwezenlijking van de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat er een hoop werk verzet moet worden is bijvoorbeeld af te leiden uit het feit dat in Capelle aan den IJssel de komende vier jaar 10x zoveel zonnepanelen geplaatst moeten worden. Alle doelstellingen zijn opgesteld aan de hand van wat we nu weten en de nu bestaande technieken. De ontwikkelingen zullen echter zo snel gaan dat ook vernieuwende maatregelen toegepast zullen kunnen worden. Daarom herijken we elke vier jaar de koers. Een samenvatting van het koersdocument is weergegeven in deze infographic.

Yvette Govaart van Blue City legde vervolgens uit hoe het voormalige zwemparadijs in handen is gekomen van haar organisatie en hoe deze speeltuin voor circulaire bedrijven afkoerst op een economie waarin afval niet bestaat. De blauwe economie die binnen Blue City centraal staat wordt met behulp van dit leuke filmpje toegelicht. Yvette vertelt hoe het pand met hergebruikte materialen opnieuw is ingericht en hoe de verschillende gebruikers elkaars diensten (waaronder reststoffen en afval) benutten. Tijdens de rondleiding hebben alle aanwezigen een goed beeld gekregen van de metamorfose van het eerste deel van het gebouw. Uit de reacties kon worden opgemaakt dat er voldoende inspiratie is opgedaan voor de Capelse route naar een duurzame stad in 2050.