Vergroenen van de Redebuurt

Op donderdag 14 december is de projectgroep Groene Tuinen aangeschoven bij het WOP Capelle West (Wijk Overleg Platform). Twee tuinamabassadeurs van de projectgroep Groene Tuinen hebben de aanwezige bewoners verteld over mogelijkheden voor een groenere tuin en groene daken. Meerdere buurtbewoners waren enthousiast en  hebben aangegeven het leuk te vinden  om mee te denken over de organisatie van een Vergroendag in de Redebuurt. Tijdens een Vergroendag zal er veel aandacht zijn voor (nieuw) groen in de buurt en kan de gemeente ondersteunen met acties. Deze Vergroendag zal begin maart 2018 georganiseerd gaan worden.

In de Redebuurt, een buurt die ligt in Capelle-West, vinden op dit moment werkzaamheden plaats. Hier wordt de openbare ruimte aangepakt en waarnodig worden verzakte delen opgehoogd en het groen wordt vervangen. Het kan voorkomen dat de tuinen van bewoners in deze buurt lager komen te liggen na het ophogen. Een advies is om de tuin tijdens of direct na de werkzaamheden eveneens op te hogen. Dit is een goed moment om na denken over een andere (groenere) inrichting van de tuin.