Naar een duurzame en aardgasvrije stad in 2050

Het college wil dat Capelle in 2050 een 100% duurzame stad is. Hoe die ambitie vervuld kan worden staat in het Koersdocument Duurzaam Capelle. Een van de belangrijkste doelstellingen in dit plan is het terugbrengen van de uitstoot van CO2 naar bijna nul. Dat betekent ook dat alle gebouwen in 2050 van verwarming door aardgas naar een duurzame vorm van verwarming moeten zijn overgegaan. Dit kan een vorm van stadsverwarming zijn of individueel elektrisch verwarmen.

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld dat bij alle nieuwbouw in Capelle aan den IJssel aardgasvrij bouwen nu alvast de eis is. Dat geldt ook voor transformaties tenzij er (nog) geen betaalbaar, betrouwbaar of duurzaam alternatief voor aardgas is. De nieuwe eisen gelden niet voor bestaande afspraken of al afgegeven omgevingsvergunningen. De gemeente stimuleert wel dat ook deze nieuwbouw aardgasvrij wordt gebouwd.

Het college heeft het koersdocument eind augustus in concept vastgesteld. Het concept koersdocument is vervolgens besproken met de gemeenteraad, Havensteder, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), het Energie Collectief Capelle (ECC), de Dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR) en Stedin. Het koersdocument is naar aanleiding hiervan op een aantal punten gewijzigd.

Het college legt het koersdocument nu voor definitieve vaststelling voor aan de gemeenteraad op 5 februari 2018. Het koersdocument kunt u hier downloaden.