Bijeenkomst voor VvE’s op maandag 15 oktober

Eén van de speerpunten uit onze Duurzaamheidsagenda 2015-2018 is het informeren en stimuleren van VvE’s op het gebied van duurzaamheid. Om ook uw VvE te helpen met verduurzamen, hebben wij een bijeenkomst voorbereid waarbij algemene informatie over het onderwerp wordt afgewisseld met voorbeelden van VvE’s die al met duurzaamheid aan de slag zijn gegaan.

U bent van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 15 oktober van 19.15 tot 22.00 uur op de gemeentewerf (Groenedijk 10, Capelle aan den IJssel). Tijdens de bijeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld een tweetal presentaties bij te wonen.

Bij uw aanmelding kunt u aangeven bij welke van onderstaande presentaties u aanwezig wilt zijn.

1. Subsidies energiebesparing voor VvE’s
Henk Petri van het Energie Collectief Capelle (ECC) verzorgt een presentatie over alle ins en outs van de subsidiemogelijkheden voor energiebesparing door VvE’s.

2. Akkerdot naar Nul op de Meter
De vijf samenwerkende VvE’s aan de Akkerwinde en Dotterlei nemen deel aan het Interreg Nul op de Meter traject van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Voorzitter Henk Tresfon vertelt over hun ambities, zoektocht en leermomenten bij het toekomstbestendig maken van de vijf VvE’s aan de Akkerwinde en Dotterlei.

3. VvE Jachthoorn boekt succes met verduurzamen
Bestuursvoorzitter Jeroen Verhaaff presenteert de succesformule van VvE Jachthoorn bij de verduurzaming van het complex; een combinatie van teamspirit en een perfect terugverdienmodel door toepassing van de Energiebespaarlening.

4. Aanpak en ervaringen van de verduurzaming van VvE De Lairesselaan (Rotterdam)
Bestuurslid Koos de Looff verzorgt een presentatie over het ESCo concept waarvoor de VvE heeft gekozen: Verduurzaming van de VvE van label F naar label A bij een gelijkblijvende bijdrage per appartement.

Na de presentaties wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan de sprekers.

Programma
19.15 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Opening door Patrick Bakker, programmamanager Duurzaam Capelle
19.40 uur Toelichting op het programma
19.45 uur 1e ronde presentaties
20.30 uur Pauze
20.45 uur 2e ronde presentaties
21.30 uur Borrel
22:00 uur Afsluiting

Aanmelden
Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Aanmelden graag uiterlijk woensdag 10 oktober a.s. door een e-mail te sturen naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl onder vermelding van uw naam, de naam van uw VvE en uw eerste en tweede keus voor het bijwonen van de presentaties (nummers volstaan).