Buitensport

Duurzame toekomst voor Capelse buitensportverenigingen

De kosten van gas- en elektriciteitsverbruik drukken vaak behoorlijk op de begroting van sportverenigingen. Door de sportverenigingen te verduurzamen valt op dit thema letterlijk en figuurlijk winst te behalen. Daarom heeft de gemeente samen met Sportief Capelle het initiatief genomen om met de buitensportverenigingen in gesprek te gaan om energie en duurzaamheid op de agenda te krijgen. In het project staan de verduurzaming en energiebesparing van de club en de gebouwen centraal. Zo wordt er ook een positieve bijdrage geleverd aan een beter milieu.

Als eerste stap heeft de gemeente vorig jaar een energiescan gemaakt waarin bij de acht buitensportverenigingen maatregelen zijn geïnventariseerd om minder energie en water te verbruiken. Daarbij moet gedacht worden aan kleedruimten, kantine en veldverlichting. De sportverenigingen gaan samen met Sportief Capelle kleine maatregelen nemen zoals het vervangen van lampen door LED-verlichting, de registratie van het energie en goed afstellen van de installaties.

De gemeente is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om zonne-energie toe te passen. Door een expert word een fysieke schouw van het clubgebouw gedaan. Op basis van de inventarisatie wordt gekeken naar mogelijkheden voor zonne-energie.

Door de vele mensen die aan sport doen en de sociale verbindingen die hierbij horen, hebben alle sportverenigingen samen een enorm bereik. Daarbij zijn sportverenigingen bij uitstek de plaats waar zichtbare duurzame maatregelen zorgen voor bewustwording en gedragsverandering bij leden en bezoekers. Door duurzame energieopwekking bij sportverenigingen te realiseren en de effecten te laten zien. De besparingen kunnen uiteindelijk vertaald worden in een verlaging van de kosten van het lidmaatschap, voor veel verenigingen aantrekkelijk omdat sportclubs het vaak niet breed hebben!