Duurzame VvE’s

Het project ‘Platform VvE’s’ brengt verenigingen van eigenaren in Capelle aan den IJssel (appartementseigenaren die samen eigenaar zijn van het gebouw) met elkaar in contact en organiseert investeringen in duurzaamheid. Dit gebeurt in de eerste plaats door kennisopbouw en het uitwisselen en geven van informatie. Hiervoor worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Het platform biedt praktische ondersteuning en motiveert VvE’s om daadwerkelijk over te gaan tot investeringen in duurzaamheid.

Icoon Flat - VvEDuurzaamheid vergt voor de VvE’s een ‘eigen’ aanpak, omdat bij deze organisaties in juridische en organisatorische zin vaak sprake is van een bijzondere situatie, waarbij het verwerven van draagvlak bij het VvE-bestuur en de VvE-leden essentieel is. De VvE-leden moeten het eens zien te worden over de investeringen en de maatregelen. Daarbij kan onder andere het (verschil in) financiële positie, het opleidingsniveau, de leeftijd en de afkomst van de leden een belangrijke rol spelen.

Bij de start van een duurzaamheidsproject door een VvE is goede en zorgvuldige communicatie naar de leden en gedegen kennis (zowel over de kansen voor duurzaamheid in het algemeen als over de specifieke VvE-situatie) van cruciaal belang. Het ontwikkelen en delen van de informatie over de specifieke aanpak van duurzaamheidsprojecten door de VvE’s staat daarom in dit samenwerkingsproject centraal.

Belangrijke partijen voor de uitvoering van het project zijn naast de VvE’s (bewoners en bestuurders) het Energie Collectief Capelle, Informatiecentrum Duurzaam Bouwen (DuBo), installatie-, isolatie, en onderhoudsbedrijven en (administratieve) VvE- beheerders. De gemeente ondersteunt de opbouw van het platform met een projectleider die partijen bij elkaar brengt, de oprichting van het platform begeleidt en helpt bij de inschakeling van kennis en ervaring van elders.

logo herman dezonnestroomHerman de Zonnestroomverdeler

Er is een innovatieve oplossing voor wooncomplexen, Herman de Zonnestroomverdeler. Herman is een zonnesysteem dat deels uit hardware (een kastje op het dak) en deels software bestaat. De hardware zorgt ervoor dat de zonnestroom wordt verdeeld over de woningen. U heeft zelf controle over de aansturing via een internetapplicatie. Voor VvE’s heel interessant, maar ook voor huurders en allerlei andere huisvestingsvormen zoals woningcorporaties en bedrijfsverzamelgebouwen. Lees alles over dit systeem via: Herman

 

 

2016-10-12-te-warm-of-te-koud

Bijeenkomst woensdag 19 oktober 2016

In het gemeentehuis staat een kennis- en netwerkbijeenkomst op het programma van het Platform Duurzame VvE’s. De bijeenkomst start om 19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst krijg u informatie over hoe u geld kunt verdienen door een goede inregeling van de cv-installatie. U  krijgt praktische tips en handvatten om het gesprek aan te gaan met uw installateur. Nog meer kunt u besparen als u de combinatie maakt met energiebesparende maatregelen. Zonder eigen bijdrage en zonder verhoging van de maandelijkse VvE-bijdrage.

Meer informatie 

 

 

vve-belang1Nieuwsbrief VVE-Belang

Lees in deze nieuwsbrief alles over de nieuwe subsidie van de rijksoverheid en andere belangrijke zaken voor VvE’s!

 

 

 

Verslagen bijeenkomsten

img_1439

bijeenkomst 8 juni 2016
– Het energieloket voor VvE’s
– Gevelonderhoud en -advies
– Financiering van duurzaamheidsmaatregelen
Lees via de link het volledige verslag: 2016-06-08-verslag-bijeenkomst-vves

Bijeenkomst 9 maart 2016
Thema: meerjarenonderhoudsplan
Lees via deze link het volledige verslag: 2016-09-03-verslag-bijeenkomst-vve