Energieke Scholen

De Catamaran

De verduurzaming van de bestaande schoolgebouwen in Capelle aan den IJssel in combinatie met educatie aan leerlingen over energievraagstukken is het tweede samenwerkingsproject in de Duurzaamheidsagenda. Ouders en/of omwonenden worden in het project betrokken, bijvoorbeeld door ‘adoptie’ van een zonnepaneel op een schooldak of door deelname aan een ‘energy-battle’ tussen gezinnen of scholen.

Icoon Vlieger - ScholenDoel van het project is om de komende vier jaar in alle (tien) Capelse basisscholen aandacht te besteden aan de problematiek van het verminderen van het gebruik van fossiele energie. Dit project richt zich zowel op de afname van het energieverbruik van het schoolgebouw als op het thema ‘energie’ in het lesprogramma van de scholieren. Indien scholen dat willen, kan duurzaamheid ook breder worden ingebed in het onderwijs, bijvoorbeeld door naast het thema energie ook aandacht te besteden aan andere duurzaamheidsthema’s zoals afval, mobiliteit of water. Naast de energiebesparende maatregelen willen we ook de schoolpleinen, die vaak grotendeels zijn betegeld, groener maken. Hiermee dragen we ons steentje bij aan het oplossen van de toenemende waterproblematiek doordat een deel van het regenwater dan niet meer rechtstreeks wordt afgevoerd via het rioolstelsel, maar in de grond kan zakken en op natuurlijke wijze wordt verwerkt. 

Met dit project wordt indirect ook een bijdrage geleverd aan een goed binnen- en leerklimaat in de klaslokalen (‘frisse scholen’), maar dit is een afgeleide van het primaire doel van dit project: het bereiken van een aanzienlijke besparing op het gebruik van fossiele energie.