Duurzame woningverbetering ”Zo gedaan”

Het nemen van duurzame maatregelen voor woningen is minder gedoe dan mensen denken. Om bewoners op weg te helpen een keuze te maken uit de vele duurzame mogelijkheden, is er het energieloket De WoonWijzerWinkel. Daar is alle informatie over duurzaam wonen, van A tot Z, zó te vinden.

160 miljoen extra subsidie voor warmtepompen en zonneboilers

De overheid helpt een handje mee om energiebesparende maatregelen te financieren. Op dinsdag 19 oktober (Prinsjesdag) heeft het kabinet bevestigd 160 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de ISDE-regeling tot en met 2020. Via deze regeling kunnen bedrijven en particulieren subsidie krijgen voor zonneboilers.

VvE’s naar nul op de meter

Op dinsdag 5 september nodigde de gemeente VvE’s uit die in stappen willen verduurzamen naar nul op de meter (ready). Om deel te kunnen nemen aan het traject moet het complex van deze VvE gebouwd zijn tussen 1945 en 1990 en uit minstens 25 woningen bestaan. Er kwamen ruim 15 vertegenwoordigers van VvE’s op de gemeentewerf bij elkaar om hierover geïnformeerd te worden.

Capelle maakt werk van een duurzame stad

Het Capelse college spreekt de ambitie uit dat Capelle in 2050 een 100% duurzame stad is. Hoe die ambitie vervuld kan worden staat in het koersdocument Duurzaam Capelle. Een van de belangrijkere doelstellingen in dit plan is het terugbrengen van de uitstoot van COnaar bijna nul. Hiermee sluit Capelle aan bij de landelijke doelstellingen en het Klimaatakkoord van Parijs.