Platform Duurzaamheid

Icoon Ring - PlatformHet ‘Platform Duurzaam Capelle’ heeft als doel de bewustwording en betrokkenheid van de Capelse samenleving bij het thema duurzaamheid te vergroten. Het platform staat open voor inwonersorganisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het platform verbindt kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid die bij verschillende partijen aanwezig zijn en zorgt ervoor dat partijen deze onderling uitwisselen. Op die manier bevordert het Platform de uitvoering van concrete projecten.

Het platform dient ook als forum om de voortgang van de projecten uit de Duurzaamheidsagenda te bespreken, knelpunten te signaleren en oplossingen te bedenken. Het Platform adviseert over het opstarten van nieuwe activiteiten op het gebied van duurzaamheid in de komende jaren.

Kennis- en Netwerkbijeenkomsten
Circa 4x per jaar organiseren wij bijeenkomsten voor iedereen die vanuit persoonlijke, professionele of zakelijke interesse zich bezighoudt met duurzaamheid. Met de bijeenkomsten willen we mensen samen brengen, synergie en dynamiek creëren door met elkaar te van gedachten te wisselen, kennis te delen en inspiratie op te doen. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk mits u zich tevoren voor de bijeenkomst heeft aangemeld. Na afloop van de bijeenkomsten wordt de gelegenheid geboden voor netwerken en informeel na te praten over de thematiek.
Hieronder vindt u een korte impressie van de laatste 2 bijeenkomst in 2016.

Impressie bijeenkomst 10 oktober 2016 – Nationale Dag van de Duurzaamheid

omdenken-capelle-energiewijzerDeelnemers van de bijeenkomst werd een workshop ‘Omdenken’ aangeboden. In onze dagelijks werken & denken krijgen én geven we vaak de reactie: ‘ja, maar….’. Zo komen projecten en veranderingen lastig van de grond en in plaats van ja, maar zouden we vaker ‘ja, en…’ moeten zeggen, oftewel: omdenken. De twee heren Pepijn Lagerwey en Rens van de Rijdt van Omdenken, hebben de aanwezigen van Platform Duurzaamheid verrast met hun workshop. In een ja maar cultuur zie je vaak vooral bedreigingen, de zogenoemde ‘beren op de weg’ in tegenstelling tot een ‘ja en cultuur’ waar je meer in kansen en mogelijkheden denkt. Tijdens de workshop werd de bezoekers een spiegel voorgehouden en werden ze met enkele cases uit de praktijk uitgedaagd oplossingsgericht te denken.

Klik hier voor een volledig verslag van de bijeenkomst.

Kort verslag bijeenkomst 6 juli 2016

Opening Wethouder Josien van CappelleWoensdag 6 juli aan het einde van de dag hadden we een goed bezochte bijeenkomst. Met een gevarieerd programma gingen we aan de slag met de vraag hoe we mensen in beweging kunnen krijgen om duurzame maatregelen te nemen. Wethouder Josien van Cappelle opende de bijeenkomst met een korte terugblik op de afgelopen periode. Successen in 2015 waren onder andere de eerste wijkacties van het Energie Collectief Capelle, de ondertekening van Greendeal Zorg en het feit dat alle buitensportverenigingen een energiescan hebben gekregen. Er zijn ruim duizend led-armaturen geplaatst en zijn de geluidschermen in Schollevaar afgerond.

Presentatie Pauline van Westendorp – Wij Krijgen Kippen
In Amsterdam is Pauline al jarenlang actief met haar samenwerkingsverband tussen gemeenten en ondernemers ‘Wij Krijgen Kippen’ en zet zich succesvol in voor het verduurzamen van Amsterdam. ‘Voorlichtingscampagnes van overheden hebben op de langere termijn maar een beperkt effect. In Capelle is een succesvolle start gemaakt met de gemeente als katalysator, maar nu moet het informele netwerk aangesproken worden. Zij krijgen uiteindelijk de meeste mensen in beweging dus daar moeten we de samenwerking mee opzoeken,’ vertelt Pauline. In kleine groepen werd later in de middag gebrainstormd hoe je mensen in beweging kunt krijgen. Voorbeelden hiervoor zijn onder andere wijkcompetities: wie bespaart in een bepaalde periode de meeste energie? Betrekken van kinderen & scholen: zij zijn de toekomst en bereiken de ouders en tot slot: benadruk de voordelen.
Pauline Westendorp van Wij Krijgen Kippen  Brainstormsessie mensen in beweging krijgen  Uitkomsten brainstormsessie
Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst met een overzicht van de voorgenomen activiteiten voor de komende periode en de uitkomsten van de brainstormsessies kunt u opvragen via energiewijzer@capelleaandenijssel.nl. U ontvangt dan naar wens het verslag digitaal
 of per post.